Telefon görüşmesini kaydetme suç mu

Kayıt altına almanın tek yolu ulusal bir tehlike söz konusu ise ve mahkeme emri aldıysanız bu mümkün olacaktır. Başka şansınız maalesef ki yok. Bu yüzden bulunduğunuz eyaletteki kanunları gözden geçirmenizde fayda var. Genel olarak iki taraf da görüşmenin kayıt edildiğinin farkındaysa kayıt işlemi sürdürülebilir. Bunda hiçbir sakınca görülmemektedir. Evet, iki tarafın rızasının olmasına gerek yok.

Başka bir deyişle her iki tarafın da bilmesi yeterli. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Ana Sayfa Haber Nasıl Yapılır? Soru Sor! Tekno Bölge. Diğer Yazılar. Bunu paylaş: Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın Yeni pencerede açılır Facebook'ta paylaşmak için tıklayın Yeni pencerede açılır WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın Yeni pencerede açılır. Yorumunuzu giriniz. İsminizi giriniz. Yanlış bir e-posta adresi girdiniz.

İlginizi Çekebilir. Aleni olmayan konuşmalardan kaydedilerek elde edilen verilerin hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilmesi suçunun cezası ; 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 4 bin güne kadar adli para cezasıdır.

Yazı dolaşımı

Yani, fail hem hapis cezası ile hem de adli para cezası ile cezalandırılacaktır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. Etkin pişmanlık , kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesiyle sonradan pişman olması ve suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi halinde başvurulan bir ceza indirimi nedenidir. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması veya ifşa edilmesi suçunda, etkin pişmanlık yoluyla ceza indirimi mümkün değildir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Erteleme , mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Sanığın, arkadaşı Mutlu ve belediyede fen işleri müdürü olarak görev yapan mağdur A. Fiilen de beraber oldukları dönemde, resmi nikahlı eşi katılanın sadakatinden kuşkulanan ve kendisini aldattığını düşünen sanığın, birlikte yaşadıkları evin mutfağına ses kayıt cihazı yerleştirerek katılanın bir kişiyle telefonda yaptığı konuşmalara dair seslerini kaydedip, bu kayıtları katılanın kendisini aldattığını söyleyerek müşterek arkadaşları N.

Sanığın özel bir bankanın genel müdürlüğü bünyesinde inşaat proje sorumlusu, müştekinin ise aynı birimde inşaat birim müdürü olarak çalıştığı, sanığın, müştekinin kendisi hakkında performans değerlendirmesi için odasında müdür yardımcısı E. Oluşa ve dosya kapsamına göre resmi nikahlı eşi katılanın kendisini aldattığından şüphelenen sanığın katılan ile ortak kullanımlarında olarak araç içerisine yerleştirmiş olduğu dinleme cihazı ile katılanın aynı iş yerinde beraber çalıştığı ve konuşma içeriklerine göre duygusal yakınlaşma içerisinde olduğu kişi ile olan konuşmalarını ve aynı kişi ile kafede oturduklarına ilişkin görüntüleri kaydedip, açmış olduğu boşanma davasında delil olarak kullandığı iddia ve kabul edilen olayda,.

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması suçu ; özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, kişisel verilerin kaydedilmesi, ele geçirilmesi, yayılması veya başkasına verilmesi suçları ile bağlantılı fiiller içermesi nedeniyle iddia ve savunmanın bir avukat yardımı ile yapılması yararlı olacaktır.

telefon görüşmesini kaydetmek suç mu

Hukuki sorunlara dair her türlü görüş, yorum ve sorularınız hukuk forumu bölümünde cevaplanmaktadır: Hukuk Forumu. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu, benzer hukuki değerleri korumakla birlikte, aşağıdaki suçlarla karıştırılmamalıdır: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu , Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu , Kişisel verileri ele geçirme, yayma veya başkasına verme suçu , Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu.

Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma Şartları Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması suçu, takibi şikayete bağlı olan suçlar arasında yer almaktadır. Şu seçimlik hareketlerden herhangi birisinin yapılması ile konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu işlenir: Konuşmanın tarafı olmayan üçüncü kişilerin , gizli ve özel olan aleni olmayan konuşmaları dinlemesi veya kayda alması şeklinde seçimlik hareketli suç TCK md.

Telefon görüşmesini kaydetme suç mu

Kişiler arasında aleni olmayan konuşma, hiçbir teknik araç kullanılmadan ve yüzyüze yapılan bir konuşma olmalıdır. Aleni olamayan konuşma, üçüncü kişiler tarafından özel bir çaba sarf edilerek dinlenebilmelidir. Hiçbir çaba sarf edilmeden kendiliğinden herkes tarafından duyulabilecek konuşmalar aleni olmayan konuşma olarak kabul edilemez.

Aleni olmayan konuşma, özelliği gereği söze dayalı, sesli düşünce ve bilgi açıklamalarını içermelidir. Aleni olmayan konuşma, elverişli bir araç ile ses alma veya kaydetme cihazı dinlenmeli veya kaydedilmelidir. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi veya Kayda Alınması Suçunda Hukuka Uygunluk Bazı durumlarda, kişiler arasındaki konuşmaları dinleyen veya kayda alan kişi, bir zorunluluk nedeniyle bu kaydı yapabilir.

Son Yazılar

Konuşmaların Dinlenmesi veya Kaydedilmesi Suçu Etkin Pişmanlık Etkin pişmanlık , kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesiyle sonradan pişman olması ve suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi halinde başvurulan bir ceza indirimi nedenidir.

Kaydedilen Sesleri Başkalarına Dinleterek Özel Hayatın Gizliliğini İfşa Suçu Fiilen de beraber oldukları dönemde, resmi nikahlı eşi katılanın sadakatinden kuşkulanan ve kendisini aldattığını düşünen sanığın, birlikte yaşadıkları evin mutfağına ses kayıt cihazı yerleştirerek katılanın bir kişiyle telefonda yaptığı konuşmalara dair seslerini kaydedip, bu kayıtları katılanın kendisini aldattığını söyleyerek müşterek arkadaşları N. Bilim üretmeyen toplumların geri kalması kaçınılmazdır. C Karşı oy Bakımından Sonuç: Katılanın, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilmiş bir karar bulunmadığı halde, sanıklarla birlikte olduğu ortamdaki konuşmaları ve sanıklarla yaptığı telefon konuşmalarını 5 ayı aşkın süreyle kayda alması "hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil" niteliğinde olup, bu kayıtların hükme asas alınması mümkün değildir.

Konuşmaların Dinlenmesi veya Kayda Alınması Suçu

Sözü edilen kayıtların hukuka uygun olarak elde edildiğine ve hükme esas alınabileceğine ilişkin çoğunluk görüşüne katılmıyorum. Başsavcılığı temyiz itirazlarının kabulü ile, sanıkların beraatlarına ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE , yapılan birinci müzakerede yasal çoğunluk sağlanamadığından, yapılan ikinci müzakerede tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak oyçokluğu ile karar verildi.

YCGK Taner BAŞ.


  • anında facebook şifresi öğrenme.
  • facebook sifre kirma programsiz.
  • İZİNSİZ SES KAYDI YAPMAK SUÇ MUDUR? - Hukuk Desteği.
  • Yargıtay'dan önemli 'ses kaydı' kararı - Son Dakika Haberleri!
  • SES KAYDI ALMAK SUÇ MU? TELEFON GÖRÜŞMESİNİ KAYIT ETMENİN HUKUKİ SONUCU NEDİR?;
  • laptop yerini bulma.
  • “Kendini kaydetmek suç değil”.

Çıktısı alınıp arşivlenecek bir karar olmuş, paylaşım için teşekkürler. Avukat Suat ERGİN bey bu eylemin suç olacağını söylemiş ama cep telefonları gelen giden sms kayıtlarını devamlı tutmaktadır. Bize gelen herhangi bir tehdit hakaret mesajını delil olarak kullanabiliyoruz. Eğer telefonumuz gelen giden tüm konuşma kayıtlarını kayıt altına alıyorsa neden görüşme kaydını delil olarak kullanamıyoruz.

Sonuç itibari ile özel olarak birinin görüşme kaydını kaydetmiyoruz. Üçüncü bir şahsın görüşmesinide kaydetmiyoruz. Sadece yaptığımız görüşmeleri kaydediyoruz ve bu eylemin özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamında değerlendirilmemesi delil olarakta kullanılabilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ayrıca bankalar telefon şirketleri vs müşteri hizmetleri kapsamında " güvenlikleri açısından " tüm konuşmaları kaydetmektedir. Bu şekilde değerlendirirsek onların yaptığınında suç olması gerekir. Eğerki görüşmeyi kaydetmeden önce sözle söyleyerek uyarması eylemi özel hayatın gizliliğini ihlalden çıkartıyorsa bizde telefonumuzdaki görüşmeleri kaydetmeden önce her arayana görüşmeleri kaydettiğimizi söylersek suç ortadan kalkarmı?

Bankalar için durumun farklı olduğu kanısındayım, şöyle ki; banka görüşmelerin kayıt altına alınacağını size bildiriyor. Sizde görüşmelerin kayıt altına alınarak yapıldığının bilinciyle konuşmaya devam ediyorsunuz.

Seda Sayan'dan itiraf: 'Kandırıldım'

Konuşmaya devam ederek kayda alınmasına rıza gösteriyorsunuz. Sorunuzun yanıtı mesajınızın içinde gizli. SMS kayıtlarını delil olarak kullanabilirsiniz, çünkü SMS'i gönderen kişi de dahil herkes bunların kayıt altına alındığını bilmektedir. Dolayısıyla bir SMS'i gönderen kişi yazdıklarının "izinsiz ve rızasız kayda alındığını" iddia edemez, SMS teknolojisi zaten yapısı itibariyle kayıt altına alınmayı içermektedir. Aynı şey eposta için de geçerli. Oysa bir telefon konuşmasında ses iletimi için aynı durum söz konusu değil.

Bir telefon konuşmasında da kimin, kimi kaçta aradığını telefon şirketi kayıt altına alır, ancak konuşma içerikleri kaydedilmez. Dolayısıyla telefonda konuşurken genel kural söylediklerinin kaydedilmeyeceğini varsaymaktır ve eğer karşı taraf kaydettiğini söylemeden bu konuşmaları kaydederse TCK md. TCK md. Alıntı: Yazan Admin Sorunuzun yanıtı mesajınızın içinde gizli. Alıntıladığınız mesajının sadece son cümlesi kendisine ait.

Önceki cümleler Sayın Emre Boran'ın ilk mesajından alıntı. Üyemiz "alıntı" yapmayı bilmediği için böyle karışık bir mesaj ortaya çıkmış. Ben de şöyle bir soru sorayım: Bankalar vs. Sonuçta müşteri hizmetleri, " Alıntı: Yazan keskinbalta Ben de şöyle bir soru sorayım: Bankalar vs. Bu konuda bilgilendirme yapıldığı ve konuşmanın sahibi haberi olmadan sesinin kaydedildiğini iddia edemeyeceği için suç teşkil etmeyeceği görüşündeyim. Neticede bu konuşmaların kayıt altına alınmaları gerektiğine de inanıyorum. Yapılan görüşmeler ile farkında olunmasa bile çoğu kez sözlü sözleşmeler gerçekleştiriliyor.

Bu işlemlerin ileride ihtilaf olduğunda ispat edilebilmesi için kayıt altına alınması gerekli, aksi takdirde hiçbir işlemi telefonda yapamaz hale gelir ve her işlem için gidip yazılı işlem yapmak zorunda kalırsınız. Bence bu konuyla ilgili ceza hukuku açısından hiçbir problem yok, ancak asıl problem tüketici hukuku yönüyle bu görüşmelerin tek taraflı kayıt altına alınması ve sadece kayıt altına alanın tasarrufu ile kullanılıyor olması.

Bana sorarsanız tüketici yasasında bir madde olmalı ve görüşmelerin kayıt altına alınması ve gerektiğinde ibraz edilmesi şirket açısından ZORUNLU hale getirilmeli. Böylece şirketlerin bu görüşmeleri sadece kendi çıkarları olduğunda tek taraflı kullanmalarının önüne geçilebilir. Bir diğer deyişle bu konuşmaların kayıt altına alınmasını engellemeye çalışmak yerine, tam aksine kayıt altına alınması ve talep halinde ibrazının zorunlu hale getirilmeye çalışılmasının tüketicilerin menfaatleri açısından çok daha uygun olacağı görüşündeyim. Aynen efendim aleyhe bir durum olduğunda ellerindeki kayıtı büyük ihtimalle gizleyeceklerdir.

Zorunlu tutulması ve bağımsız bir kuruluşta yedeklenmesi lazım bence. Bir de bu telefon görüşmelerinde kendi yaptığım telefon görüşmesini kayıt edememek yanlış geliyor bana. Yukarıdaki karardan anladığıma göre kayıt delili tehdit hakaret şantaj gibi durumlarda başkaca çare yoksa meşru müdafaa halleri dışında kullanılamıyor. Nevra Öksüz. Alıntı: Yazan Admin Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin Bu bilgilendirmenin ticari amaçla yapıldığı anlaşılır olmalı ve sesli iletişim araçlarının kullanıldığı hâllerde sağlayıcının kimliği ile görüşme talebinin sebebi her görüşmenin başında belirtilmelidir. Tüketicinin sözleşmenin kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. Sağlayıcı, cayma hakkının iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Sağlayıcının, sözleşmenin bütün şartlarını ve Bakanlıkça belirlenen diğer hususları , kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye iletmesi zorunludur Nevra Öksüz Üye Kimliği Av. Eğer özel kişi, kendisinin de içinde bulunduğu bir ânı ve faaliyeti kayda alıyorsa, muhatap kayıttan habersiz olsa dahi, bu delilin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek mümkün değildir.

Bu durumda ben her telefon görüşmemi karşı tarafın haberi olmadan kayıt edeyim ve eğer kayıta alakasız üçüncü bir kişi girmemişse delil olarak kullanabileyim.

Boşanma Davasında Ses Kayıtları Deli Olabilir mi? - Avukat Ozan Kayahan

MADDE - 1 Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Herhalde yukarıda linkini verdiğim makale yasal düzenlemeden önceki bir makale. MADDE Bir arada bulunan kişiler arasında yapılan konuşmanın aleni olmayan konuşma olarak kabulü için konuşmanın yapıldığı yerin önemi yoktur. Bu bakımdan, örneğin bir parkta iki kişi arasında geçen konuşmanın başkaları tarafından ancak özel gayret gösterilerek duyulabilecek olması hâlinde, aleni olmayan konuşma söz konusudur.

Keza, örneğin bir evde sınırlı sayıda kişiler arasında yapılan konuşma, aleni olmayan bir konuşmadır.